Algemene Leden Vergadering

Op 2 april is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Er waren circa 23 deelnemers. De notulen vind je op het ledenportaal bij documenten. Tijdens de ALV zijn de oorkondes voor de 4 toppers overhandigd. Gefeliciteerd nogmaals !