Fokkersoverleg en rasinventarisatie van 12 november jl.

Zondag 12 november jl was er weer een fokkersoverleg en aansluitend een rasinventarisatie georganiseerd. Het overleg was goed bezocht met ca. 20 deelnemers life en 10 deelnemers online via ZOOM. Het verslag vind je binnenkort op het ledenportaal. Voor de rasinventarisatie waren 20 hondjes ingeschreven. Keurmeesters mw. H. Warendorf en mw. E. Bakker-Van de Woestijne keurden de hondjes op de criteria van de FCI rasstandaard. De resultaten worden op het ledenportaal vermeld. Omdat er veel belangstelling is voor de rasinventarisatie is het bestuur voornemens voor 2024 2 x een hele dag te organiseren waardoor meer hondjes kunnen deelnemen.