Fokkersoverleg en rasinventarisatie

Zondag 23 oktober jl. organiseerde de club weer een fokkersoverleg en rasinventarisatie in Elst. In de ochtend waren er zo’n 15 leden in Elst aanwezig bij de vergadering en deden er nog zo’n 6 online via ZOOM mee. Er is gesproken over de financiën van 2021, de website, het CorgiCommentaar, de KCM 2022 en de planning van de activiteiten voor 2023. Er was veel nuttige input vanuit de zaal en het bestuur gaat de ideeën en opmerkingen betrekken bij de verdere uitwerking van zaken. Het verslag van de vergadering vind je (binnenkort) onder documentatie op de leden pagina van de website.

Na een heerlijke lunch en gezellig informeel netwerken begon om 13 h de rasinventarisatie. Keurmeesters mw. De Wit en mw. Van Veen keurden tesamen de 18 pembrokes en cardigans. Alle hondjes voldeden aan de ras standaard, de meesten hadden wel enkele aanmerkingen. De samenvatting van de uitslagen vind je (binnenkort) op de ledenpagina van de site bij rasinventarisatie.

Er waren ook 2 journalistes van de NRC aanwezig om de keurmeesters en enkele fokkers en exposanten kort te interviewen. Zij gaan nog in 2022 een artikel publiceren over de corgi. Aanleiding hiervoor is het overlijden in september van Queen Elisabeth van Groot Brittannië.