Onderzoek naar Lumbosacral Transitional Vertebrae (LTV)

Rugproblemen komen bij alle rassen voor. Één van de rugproblemen die zou kunnen voorkomen is de aanwezigheid van een extra wervel, lumbale overgangswervel. Normaal gesproken hebben honden 7 lendenwervels, maar soms heeft een hond echter 8 lendenwervels. Vaak zit dan voor het sacrum een extra wervel. De extra wervel heeft namelijk kenmerken van zowel een lendenwervel als een sacrale wervel. LTV problematiek kan veranderingen in bewegingsmogelijkheid en stabiliteit van de rug met zich mee brengen en eerder kans op aandoeningen zoals spondylose en vergroeiingen in de rug veroorzaken.

De NWCC wil dit probleem graag verder onderzoeken bij beide rassen. Onze eerste vraag hierbij is in hoeverre dit probleem speelt, gezien er een aantal Pembrokes uit verschillende lijnen gevonden zijn met dit probleem. Ook zijn er bij de Cardigan enkele gevallen geconstateerd. Dierenarts de heer Kooken is specialist op dit gebied. In nauw contact met de heer Kooken kijkt het bestuur naar het onderzoek en de gegevens hieruit.

Dat LTV problematiek kan leiden tot belemmeringen in de gezondheid is bekend. Helaas is er tot op heden weinig bekend over de vererving van LTV problematiek. Dit maakt dat er rekening mee moet worden gehouden in de fokkerij als dit een groot probleem lijkt te  zijn. Ouderdieren kunnen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van LTV problematiek via de NWCC. Het is mogelijk om bij het maken van de heupfoto’s een extra  foto van de rug te laten maken in zijdelingse positie en eventueel van de borstwervels. De kosten van beoordeling door de heer Kooken worden betaald door de NWCC.

Zowel fokkers als huishond eigenaren kunnen hierbij helpen, door röntgenfoto’s in te sturen naar het bestuur ter beoordeling van de heer Kooken. Als u hieraan wil meewerken, neem dan graag eerst contact op met het bestuur, alvorens het insturen van foto’s. Zo kunnen we u adviseren in welke röntgenfoto’s er gemaakt dienen te worden en hoe dat precies werkt. Na beoordeling van de heer Kooken, ontvangt u een officiële beoordeling van ons terug.