De activiteitencommissie en het bestuur organiseren jaarlijks een aantal evenementen voor leden en niet-leden.

De kampioensclubmatch (KCM)

De activiteitencommissie organiseert één keer per jaar de clubmatch, waaraan circa 100 Welsh Corgi’s deelnemen. De clubmatch is het jaarlijkse hoogtepunt van de vereniging. Op deze dag kun je je Welsh Corgi showen en leuke prijzen winnen. De clubmatch is ook toegankelijk voor niet-leden.

Jonge Honden Dag (JHD)

Tijdens de jaarlijkse Jonge Honden Dag (JHD) / familiedag komen jonge honden (tot maximaal circa anderhalf jaar) bij elkaar. Er zijn spelletjes en de honden worden per nest gekeurd en besproken door een keurmeester.

Wandelingen 

Jaarlijks worden er meerdere wandelingen georganiseerd door de activiteitencommissie of leden die uit eigen initiatief een wandeling organiseren. De meest bekende hiervan is de Nieuwjaarswandeling die ieder jaar in januari plaatsvindt. De wandelingen zijn ook toegankelijk voor niet-leden.

Lezingen en workshops

De commissie organiseert activiteiten op het gebied van lezingen en workshops.

Rasinventarisatie

Circa twee keer per jaar organiseert het bestuur een rasinventarisatie. Hierbij kunnen leden en fokkers hun hond laten keuren door twee keurmeester. De keurmeesters kijken hierbij of je hond voldoet aan de gestelde eisen in de rasstandaard. Het keurrapport van de rasinventaristaie kan, als dit een voldoende resultaat oplevert, ook gebruikt worden als exterieur eis om te voldoen aan de gestelde eisen in het verenigingsfokreglement .

Wil je een (eenmalige) leuke activiteit zoals een wandeling of workshop organiseren, neem dan gerust contact op met de activiteiten commissie (evenementen@nwcc.nl).