Bestuur

Willy Zomer

Voorzitter

De voorzitter heeft de leidende functie in de club en behoudt het overzicht over het bestuur en andere commissies en functies.

Carola Daan

Secretaris

De secretaris houdt zich bezig met allerlei lopende zaken. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor belangrijke verslaglegging en (online) correspondentie.

Rina Grouwstra

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiën van de club. Verder zet zij zich in voor de activiteitencommissie.

Astrid de Koning

Bestuurslid Evenementen

Als bestuurslid evenementen houdt zij zich bezig met het organiseren, aansturen en plannen van de activiteiten en evenementen van de club.

Bestuurslid vacant

Deze bestuursfunctie is vacant.

Functies

Janna Rosie

Dierwelzijn

Fam. Romeijn

Ledenadministratie

Rikie Romeijn

Beheer clubwinkel

Nico Garos

Beheer clubregister

Jeanne Landers

Redactie

Vacant

Webmaster

Activiteiten Commissie

  • Ton Koenderink

  • Annet Schultze

  • Rina Grouwstra

  • Josephien Haarhuis

  • Astrid de Koning

Ereleden

  • Dhr. H.G. Romeijn

  • Mw. H.G. Romeijn – Hoetink

  • Dhr. N. Garos

  • Dhr. H.A. van Teeseling

  • Mw. J. Landers