Er zijn twee Verenigingsfokreglementen (VFR) van de Nederlandse Welsh Corgi Club, namelijk het VFR voor de Welsh Corgi Pembroke en het VFR voor de Welsh Corgi Cardigan. De reglementen worden jaarlijks geëvalueerd.