Algemeen

Ben je lid van de NWCC en wil je met je teefje een nestje fokken of je reu als dekreu inzetten?. Dan zijn er procedurele regels van de NWCC, waaraan je moet voldoen. Dit geldt voor ELK nestje en elke dekreu, ook als het een eenmalig gelegenheid nestje of dekking is.

De regels zijn gebaseerd op het Verenigingsfokreglement (VFR) en het Huishoudelijk reglement (HR). Het doel van deze regels is dat de hondjes die ingezet worden voor de fok, aan minimale gezondheids- en welzijnseisen voldoen en dat het clubregister van de NWCC inzicht heeft in alle gezondheids- en showresultaten van de fokhonden. Voor potentiële pupkopers geeft het kopen van een pup bij een bij de rasvereniging aangesloten fokker een bepaalde waarborg.

Elk lid van de vereniging die gaat fokken met zijn/ haar corgi moet aan het VFR en HR voldoen. Bij overtreding kunnen sancties volgen en in het uiterste geval kan dit leiden tot schorsing. Fokkers dienen ook een koopovereenkomst te gebruiken; een voorbeeld staat op deze site.

Het bestuur van de NWCC wil vooral met een duidelijke communicatie en overleg het contact met alle fokkers bevorderen. Er is daarom 2 x per jaar een fokkersoverleg en er wordt 1 x per jaar een jonge honden dag georganiseerd. Fokkers kunnen gebruik maken van ZooEasy met daarin veel gezondheidsinformatie.

Beginnend fokker

Er komt veel kijken bij het fokken van een Welsh Corgi Pembroke of Cardigan. Heb je interesse om te fokken met je Welsh Corgi, dan kunnen wij je bijstaan op een door jou gewenste manier.

Heb je interesse in begeleiding of heb je vragen, neem dan contact op met ons, via de voorzitter.

Administratieve procedure voor NWCC leden (teef- en reu-eigenaren) bij het fokken van een nestje corgi’s

1: Op je account op de site v/d NWCC meld je je aan als fokker. De gegevens komen bij het clubregister en de ledenadministratie. Zij toetsen de aangeleverde informatie en bij akkoord word je als fokker op de website vermeld. Je kunt er voor kiezen niet op de website te komen. Van aspirant-leden wordt geen fokkersinformatie op de site vermeld.

2: Alle leden van de NWCC die een nestje met hun hond willen fokken moeten aan het vereniging fokreglement (VFR) en het huishoudelijk reglement voldoen. Lees als aanstaande fokker deze reglementen goed door.

3: Meld de hond, waarmee je wilt fokken aan op je account en lever de noodzakelijke gezondheids- en showresultaten via email aan bij het clubregister.

4: Als je hond voldoet aan de eisen uit het VFR, dan kun je met de hond een nestje proberen te fokken. Let bij de keuze van de reu ook op die eisen. Bij twijfel of je hond of gewenste dekcombinatie aan de eisen voldoet, neem je vooraf contact op met de voorzitter, via email.

5: Is er een dekking geweest, doe dan dekaangifte in je account. De dekking wordt door het clubregister getoetst. Voldoet die aan het reglement, dan komt het a.s. nestje op de website. (Je kunt er voor kiezen de dekking niet op de site te laten zetten.)

LET OP: het is voor leden van de NWCC niet toegestaan om een nestje te fokken dat niet voldoet aan het VFR.

6: Na de geboorte van de pups doe je een geboortemelding in je account. Deze informatie wordt tevens automatisch op de website vermeld als de dekking ook al was gepubliceerd.

7: Uiterlijk 12 weken na de geboorte doe je een eindmelding bij het clubregister, waarbij je tevens de kleuren, stamboomnummers en chipnummers van de pups meldt. Dit doe je per email. De webmaster verwijdert dan (indien van toepassing) je nest van de website.