Algemeen

Ben je lid van de NWCC en wil je met je teefje een nestje fokken of je reu als dekreu inzetten? Dan zijn er gezondheids-, welzijns- en exterieureisen voor je hondje en zijn er procedurele regels waaraan je moet voldoen. Dit geldt voor ELK nestje en elke dekreu, ook als het een eenmalig gelegenheid nestje of dekking is.

De regels zijn gebaseerd op het Verenigingsfokreglement (VFR) en het Huishoudelijk reglement (HR). Het doel van deze regels is dat de hondjes die ingezet worden voor de fok, aan minimale gezondheids- en welzijnseisen voldoen en dat het clubregister van de NWCC inzicht heeft in alle gezondheids- en showresultaten van de fokhonden. Voor potentiële pupkopers geeft het kopen van een pup bij een bij de rasvereniging aangesloten fokker een bepaalde waarborg.

Elk lid van de vereniging die gaat fokken met zijn/ haar corgi moet aan het VFR en HR voldoen. Bij overtreding kunnen sancties volgen en in het uiterste geval kan dit leiden tot schorsing. Fokkers dienen ook een koopovereenkomst te gebruiken; een voorbeeld staat op deze site.

Het bestuur van de NWCC wil vooral met een duidelijke communicatie en overleg het contact met alle fokkers bevorderen. Er is daarom 2 x per jaar een fokkersoverleg en er wordt 1 x per jaar een jonge honden dag georganiseerd. Fokkers kunnen gebruik maken van ZooEasy met daarin veel gezondheidsinformatie.


Beginnend fokker

Er komt veel kijken bij het fokken van een Welsh Corgi Pembroke of Cardigan. Heb je interesse om te fokken met je Welsh Corgi, dan kunnen wij je bijstaan op een door jou gewenste manier. Ben je nog geen lid, maar zou je wel conform de regels van de NWCC willen gaan fokken ? Wordt dan EERST lid en vraag indien gewenst fokbegeleiding aan, via email aan: voorzitter@nwcc.nl.

Heb je interesse in begeleiding of heb je vragen, neem dan contact op met ons, via de voorzitter.

Heb je vragen over de manier waarop je informatie aan het clubregister moet sturen of vragen over het invullen van de formulieren op de website, neem dan contact op met de webmaster.


Gezondheid en exterieur eisen en onderzoeken voor fokdieren van NWCC fokkers

In het Vereniging Fok Reglement staan alle voorwaarden genoemd met betrekking tot de gezondheid- en welzijnseisen bij de fok van Corgi’s. Kort gezegd betreft het in ieder geval de volgende verplichte onderzoeken:

Voor Cardigan en Pembroke (teef EN reu):

  • Heupdysplasie: Eenmalig op een leeftijd vanaf 1 jaar te bepalen.
  • DM-SOD1: Via DNA of erfelijkheid onderzoek.
  • ECVO: Dit onderzoek is een jaar geldig en moet dus bij dekreuen jaarlijks en bij fokteven telkens vooraf gaand aan een nest gedaan worden.
  • Exterieur: 2 x ZG op een CAC show of een waardering A of B op een rasinventarisatie van de NWCC.

Voor Cardigans geldt bovendien:

  • PRA-rcd3: Via DNA of erfelijkheid onderzoek.

Minimale en aanvullende eisen m.b.t. de keuze van fokdieren bij bepaalde uitslagen van HD/ECVO/DM en PRA staan in hoofdstuk 4 in het VFR. Lees dit goed door.

Alle uitslagen moeten voor de dekking aan het clubregister worden gemaild.


Administratieve procedure voor NWCC leden (teef- en reu-eigenaren) bij het fokken van een nestje corgi’s

1: Op je account op de site v/d NWCC meld je je aan als fokker. De gegevens komen bij het clubregister en de ledenadministratie. Zij toetsen de aangeleverde informatie en bij akkoord word je fokkeraccount geactiveerd. Dat betekent dat je informatie over je fokhond(en) en dekkingen kunt uploaden. Vermelding voor de 1e keer van een nieuwe fokker op de website vind tegelijk plaats op het moment dat een eerste dekking danwel een eerste plaatsing van een dekreu conform VFR akkoord is bevonden. Aspirant leden kunnen GEEN gebruik maken van de website vermeldingen. Je kunt ervoor kiezen je fokkers-informatie niet op de site te laten plaatsen (privacy reglement). In dat geval worden ook je dekkingen danwel je dekreu niet gepubliceerd.

2: Alle leden van de NWCC die een nestje met hun hond willen fokken moeten aan het vereniging fokreglement (VFR) en het huishoudelijk reglement voldoen. Lees als aanstaande fokker deze reglementen goed door.

3: Meld de hond, waarmee je wilt fokken aan op je account en lever de noodzakelijke gezondheids- en showresultaten via email aan bij het clubregister. Het toevoegen van een landscape foto van je hond is VERPLICHT.

4: Als je hond voldoet aan de eisen uit het VFR, dan kun je met de hond een nestje proberen te fokken. Let bij de keuze van de reu ook op die eisen. Bij twijfel of je hond of gewenste dekcombinatie aan de eisen voldoet, neem je vooraf contact op met de voorzitter, via email.

5: Is er een dekking geweest, doe dan dekaangifte in je account. De dekking wordt door het clubregister getoetst. Voldoet die aan het reglement, dan komt het a.s. nestje op de website. Je kunt er voor kiezen de dekking niet op de site te laten zetten.

LET OP: het is voor leden van de NWCC niet toegestaan om in Nederland een nestje te fokken dat niet voldoet aan het VFR. Dit geldt ook voor dekreu eigenaren.

6: Na de geboorte van de pups doe je een geboortemelding in je account. Deze informatie wordt tevens automatisch op de website vermeld als de dekking ook al was gepubliceerd.

7: Uiterlijk 12 weken na de geboorte doe je een eindmelding bij het clubregister, waarbij je tevens de kleuren, stamboomnummers en chipnummers van de pups meldt. Dit doe je per email. Het nest wordt automatisch na 12 weken van de website verwijderd.