De Welsh Corgi is over het algemeen een gezonde hond en de NWCC wil dit samen met de fokkers ook graag zo houden. Gemiddeld bereiken Welsh Corgi’s de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Er zijn een aantal gezondheidsproblemen die in ons verenigingsfok reglement (VFR) zijn opgenomen om te onderzoeken. Deze worden per alinea nader toegelicht.

Heupdysplasie

Heupdysplasie komt weinig voor bij de Welsh Corgi. Door de ouderdieren te laten onderzoeken en selectief te fokken wordt deze aandoening, zoveel als mogelijk is, buiten het ras gehouden. Al onze fokkers zijn verplicht de honden te laten onderzoeken op HD. Honden kunnen vanaf 1 jaar oud worden getest op heupdysplasie. Wanneer de uitslag HD-D of HD-E is, dan mag deze hond niet worden ingezet voor de fokkerij. Meer details over de verplichte eisen voor onze fokkers, staan vermeld in ons VFR.

Ogen

Bij de Cardigans komt de oogaandoening PRA (Progressieve Retina Atrofie) voor. Deze erfelijke afwijking veroorzaakt reeds op jonge leeftijd blindheid. Door de inspanning van serieuze fokkers en de NWCC (consequent onderzoeken en selectief fokken), probeert men deze ziekte terug te drinken. In 1998 is een DNA test beschikbaar gekomen waardoor het mogelijk werd de honden die het PRA gen dragen te selecteren. Door niet met twee dragers te fokken worden er geen lijders aan PRA meer geboren en behoort dit probleem tot het verleden. Het is echter niet te garanderen dat in de toekomst geen enkel geval van PRA meer zal opduiken.

Alle Cardigan pups die geboren worden bij aangesloten fokkers van de NWCC, zijn de ouderdieren getest. Als één van de ouders drager is, zijn ook alle pups getest voordat ze naar de nieuwe eigenaar gaan. Een drager heeft het gen bij zich maar krijgt de ziekte niet, maar er zijn wel beperkingen voor het fokken met een hond met een dergelijke uitslag.

Bij zowel de Pembroke als de Cardigan is jaarlijks een ECVO oogonderzoek verplicht. Bij de Pembroke en de Cardigan komen zo nu en dan vormen van Cataract, Retina Dysplasie en Membrana Pupillaris Persistens voor. Om die reden zijn er beperkingen voor het fokken met een hond met een dergelijke uitslag.

Degeneratieve Myelopathie

Bij de Pembroke wordt er vaker Degeneratieve Myelopathie (DM) geconstateerd. DM is  progressieve neurologische aandoening van het ruggenmerg, die aanleiding kan geven op verminderde beweging of op later eventueel verlammingen. Er is gebleken dat het percentage dat de ziekte krijgt op oudere leeftijd, zeer gering is onder de Pembrokes. Er is daarnaast een DNA test beschikbaar en deze test kan het verhoogde risico voorspellen op DM. De DNA test is vanuit ons VFR een verplicht onderzoek voor zowel de Pembroke als de Cardigan. Met de DNA test worden tevens juiste selecties gemaakt in fokkerij door aangesloten fokkers van de NWCC.

Heeft u een Welsh Corgi met gezondheidsklachten?

Binnen de vereniging maken wij gebruik van een clubregister om, naast stambomen, ook de gezondheid van het ras bij te kunnen houden. Het clubregister neemt alle onderzoeken die gedaan worden op in een grote database. Ook kunnen hier gezondheidsmeldingen gedaan worden door zowel leden als niet leden. Heeft u dus een Welsh Corgi met klachten, meld deze bij het clubregister . Dit kan gaan om één van de genoemde gezondheidsproblemen hierboven, maar ook over andere gezondheidsklachten. Het clubregister houdt zich samen met het bestuur bezig met de ontwikkelingen binnen de gezondheid van beide rassen.

Ook is het mogelijk om op de site van de Raad van Beheer, Dutch Dog Data, inzicht te krijgen in uitslagen van gezondheidsonderzoeken van de Welsh Corgi. Deze is openbaar toegankelijk.

Onderzoek

Om problemen in beide rassen te voorkomen zet de NWCC zich in om via het clubregister een goed beeld te vormen van de ontwikkelingen binnen de gezondheid. Bij opmerkelijke veranderingen, wordt er verder onderzoek gedaan. Dit gebeurt altijd samen met specialisten. Zo investeert de NWCC veel in het doen van onderzoeken en tests om de rassen gezond te houden.

Er zijn ook zaken die voor alle honden gelden om ze gezond te houden. Denk aan producten die giftig zijn of de juiste omgang met een jonge pup.