U kunt lid worden door het registratieformulier in te vullen. Na ontvangst van uw contributie en aanmaak van uw lidmaatschap account kunt u als aspirant lid gebruik maken van het portal van de website, mee doen aan activiteiten en ontvangt u het corgi commentaar (4 x per jaar aan het einde van elk kwartaal) en de e-mail nieuwsbrief (ca. 2 tot 4 x per jaar).

Uw lidmaatschapsaanvraag zal in het eerst volgende clubblad worden gepubliceerd. Indien er na 2 weken geen bezwaren zijn ingediend, bent u officieel lid van de Nederlandse Welsh Corgi Club. Als lid hebt u meerdere voordelen, zoals het stemrecht op een Algemene Ledenvergadering en de mogelijkheid als fokker een account aan te maken en de vermelding van dekkingen en nestjes op de website.

Ook kunnen uw huisgenoten lid worden, ook zij hebben dan stemrecht. Als lid ontvangt u het clubblad en de e-mail nieuwsbrief. Alle huisgenoten zijn bij de evenementen van onze vereniging van harte welkom, ook zonder gezinslid te zijn. Zij hebben echter geen stemrecht op een ledenvergadering.

Lidmaatschapskosten

Het is een jaarlijks lidmaatschap (van januari tot januari). Als u lid wordt na 1 juli, betaalt u de helft van het lidmaatschap van dat kalenderjaar. Als nieuw lid betaalt u eenmalig entreekosten. Rond 1 januari van het nieuwe kalender jaar dient u de contributie te betalen via bankoverschrijving. Bij niet (op tijd) betaling wordt de toezending van het clubblad “corgi commentaar” stop gezet.

Eventuele opzeggingen dienen 4 weken voor afloop van het kalenderjaar te worden gedaan bij de ledenadministratie.

Soort LidmaatschapKosten 2023Kosten 2024
Hoofdlidmaatschap€ 27,50€ 30,00
Gezinslidmaatschap€ 11,00€ 11,00
Jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar)€ 11,00€ 11,00
Buitenlands lidmaatschap€ 27,50 + € 5,00€ 30,00 + € 10,00
Eenmalig entreegeld€ 8,50€ 10,00
Kosten licentie ‘ZooEasy’€ 10,00€ 10,00

Alle (gezins)leden hebben zich te houden aan de Statuten en Huishoudelijk Reglement en aan de regels voor het fokken van onze vereniging. Gezinsleden hebben hierbij net als de hoofdleden stemrechten. Jeugdleden (tot 18 jaar) hebben geen stemrecht. Heeft u nog vragen over het lidmaatschap dan kunt u ze stellen aan onze ledenadministratie.

Bent u al lid van de club maar heeft u nog geen ledenaccount ? Neem dan contact op met de secretaris om alsnog een account te kunnen aanmaken.