U kunt lid worden door het registratieformulier in te vullen. Na ontvangst van uw contributie zal uw aanvraag in het eerst volgende clubblad worden gepubliceerd. Indien er na 2 weken geen bezwaren zijn ingediend, wordt u als lid geaccepteerd en bent u officieel lid van de Nederlandse Welsh Corgi Club. Als lid hebt u meerdere voordelen, zoals het stemrecht op een Algemene Ledenvergadering. Ook kunnen uw huisgenoten lid worden, ook zij hebben dan stemrecht. Als lid ontvangt u verder 6 keer per jaar het clubblad. Alle huisgenoten zijn bij de evenementen van onze vereniging van harte welkom, ook zonder gezinslid te zijn. Zij hebben echter geen stemrecht op een ledenvergadering.

Lidmaatschapskosten

Het is een jaarlijks lidmaatschap (van januari tot januari). Als u lid wordt na 1 juli, betaald u de helft van het lidmaatschap van dat kalenderjaar. Eventuele opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, minimaal één maand voor het einde van het lopende jaar.

Soort LidmaatschapKosten 2022Kosten 2023
Hoofdlidmaatschap€ 27,50€ 27,50
Gezinslidmaatschap€ 11,00€ 11,00
Jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar)€ 11,00€ 11,00
Buitenlands lidmaatschap€ 27,50 + € 5,00€ 27,50 + € 5,00
Eenmalig entreegeld€ 8,50€ 8,50
Kosten licentie ‘ZooEasy’€ 15,00€ 10,00

Alle (gezins)leden hebben zich te houden aan de Statuten en Huishoudelijk Reglement en aan de regels voor het fokken van onze vereniging. Gezinsleden hebben hierbij net als de hoofdleden stemrechten. Jeugdleden (tot 18 jaar) hebben geen stemrecht. Heeft u nog vragen over het lidmaatschap dan kunt u ze stellen aan onze ledenadministratie.