U kunt lid worden door het aanmeldformulier in te vullen. Uw aanmelding wordt in het eerstvolgende clubblad gepubliceerd. Na ontvangst van uw contributie zal uw aanvraag in het eerst volgende clubblad worden gepubliceerd. Indien er na 2 weken geen bezwaren zijn ingediend, wordt u als lid geaccepteerd en bent u officieel lid van de Nederlandse Welsh Corgi Club. Als lid hebt u meerdere voordelen, zoals het stemrecht op een Algemene Ledenvergadering. Ook kunnen uw huisgenoten lid worden, ook zij hebben dan stemrecht. Als lid ontvangt u verder 6 keer per jaar het clubblad. Alle huisgenoten zijn bij de evenementen van onze vereniging van harte welkom, ook zonder gezinslid te zijn. Zij hebben echter geen stemrecht op een ledenvergadering.

Lidmaatschapskosten

Het is een jaarlijks lidmaatschap (van januari tot januari). Als u lid wordt na 1 juli* betaald u de helft van het lidmaatschap van dat kalenderjaar. U dient dan ook direct de volledige kosten van het daarop volgende kalenderjaar te betalen. Eventuele opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, minimaal één maand voor het einde van het lopende jaar.

 • Soort Lidmaatschap
 • Hoofdlidmaatschap
 • Gezinslidmaatschap
 • Jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar)
 • Buitenlands lidmaatschap
 • Eenmalig entreegeld
 • Kosten clubfokkerslijst
 • Kosten 2021
 • € 27,50
 • € 11,00
 • € 11,00
 • € 27,50 + € 5,00
 • € 8,50
 • € 15,00
 • Kosten 2022
 • € 27,50
 • € 11,00
 • € 11,00
 • € 27,50 + € 5,00
 • 8,50
 • € 15,00

Alle (gezins)leden hebben zich te houden aan de Statuten en Huishoudelijk Reglement en aan de regels voor het fokken van onze vereniging. Gezinsleden hebben hierbij net als de hoofdleden stemrechten. Jeugdleden (tot 18 jaar) hebben geen stemrecht. Heeft u nog vragen over het lidmaatschap dan kunt u ze stellen aan onze ledenadministratie.

* Rekenvoorbeeld lid worden ná 1 juli van het desbetreffende jaar (u betaald hiermee ook de lidmaatschapskosten voor het volgende kalenderjaar):

Hoofd Lidmaatschap na 1 juli (incl. entreegeld): € 49,75
Gezinds Lidmaatschap na 1 juli (incl. entreegeld): € 30,50
Jeugd Lidmaatschap na 1 juli (incl. entreegeld): € 30,50
Buitenlands Lidmaatschap na 1 juli (incl.): € 57,25