Algeheel beeld:
Laag gesteld, stoer, stevig gebouwd, levendig en actief. Geeft de indruk van kracht en uithoudingsvermogen in een klein lichaam.

Algemene kenmerken:
Vrijmoedige uitdrukking, voor zijn taak berekend. Vlot en vriendelijk; nooit zenuwachtig of agressief.

Hoofd en schedel:
Hoofd vosachtig in vorm en verschijning met een levendige blik en schrandere uitdrukking.
Schedel tamelijk breed en vlak tussen de oren, matige stop. De lengte van de snuit verhoudt zich tot die van de schedel als drie staat tot vijf ( 3 : 5 ). Snuit iets versmallend. Neus zwart.

Ogen:
Goed geplaatst, rond, middelmatig groot, bruin, passend bij de kleur van de vacht.

Oren:
Staand, middelmatig groot, licht gerond aan de top. Een lijn, getrokken van de punt van de neus door het oog moet, indien doorgetrokken, door of vlak langs het uiteinde van het oor lopen.

Gebit:
Sterke kaken met een schaargebit, d.w.z. dat de boventanden vlak over de ondertanden heen sluiten en recht in de kaak geplaatst zijn.

Hals:
Tamelijk lang.

Lichaam:
Middelmatig lang, goed gewelfde ribben. Niet gedrongen, van boven gezien geleidelijk versmallend. Rechte ruglijn. Borstkas breed en diep, goed diep tussen de voorbenen.

Voorhand:
Korte benen, zo recht mogelijk; bovenarm aansluitend rond de borst. Stevig bot tot aan de voeten. Ellebogen dicht aangesloten tegen de zijden, noch los noch gebonden. Schouders goed geplaatst met een hoeking van 90 graden op de bovenarm.

Achterhand:
Sterk en lenig, goed gehoekt kniegewricht. Korte benen. Stevig bot tot aan de voeten. Van achteren gezien zijn de hielen recht.

Voeten:
Ovaal, krachtige tenen, goed gewelfd en gesloten, de twee middelste tenen iets voor de twee buitenste tenen, voetzolen sterk en goed gewelfd. Korte nagels.

Staart:
Natuurlijke kortstaart (bobtail), kan in elke lengte voorkomen.
Voorheen kon de staart ook kort gecoupeerd zijn (in Nederland niet meer toegestaan, enkel op grond van medische noodzaak).
Ongecoupeerd moet de staart in lijn met de bovenlijn/topline.
Bij beweging of alertheid, mag de staart boven of onder de topline worden gevoerd.

Gangwerk:
Vrij vlot, noch los, noch gebonden. De voorbenen goed naar voren gebracht zonder teveel te worden opgetild en in harmonie met de voortstuwende beweging van de achterhand.

Beharing:
Van middelmatige lengte, recht met dichte ondervacht, niet zacht, golvend of draadharig

Kleur:
Alle effen kleuren rood; sable; lichtbruin; rood met zwart of één van de kleuren gecombineerd met witte aftekening op benen, borst en/of hals. Iets wit aan het hoofd en voorsnuit toegestaan.

Maten en gewicht:
Hoogte: bij benadering 25 – 30 cm. (10 – 12 inches) schofthoogte. Gewicht: reuen 10 – 12 kg.; teven 9 – 11 kg.

Fouten:
Iedere afwijking van hetgeen in de standaard wordt gesteld moet als een fout worden beschouwd. De wijze waarop de fout wordt aangerekend moet nauwkeurig worden afgemeten aan de mate waarin de fout aanwezig is en effect heeft op de gezondheid en welzijn van de hond en zijn vermogen om het traditionele werk, waarvoor hij bedoeld is, uit te voeren.

N.B.
Reuen moeten twee kennelijk normale testikels hebben, die volledig in het scrotum zijn ingedaald. Alleen functionele en klinisch gezonde honden, met rastypische exterieur, mogen gebruikt worden voor fokkerij.

Klik hier voor de officiële rasstandaard (Engels) van de Welsh Corgi Pembroke, opgesteld door de FCI.