Het fokkerij beleid van de Nederlandse Welsh Corgi Club is erop gericht om te streven naar een gezonde rashond. Hierbij hebben wij oog voor:

Om de gezondheid in de gaten te houden, maken wij gebruik van een register via ZooEasy. Hierin worden de stambomen van Welsh Corgi’s vanaf circa 1996 bijgehouden. De stambomen gaan tot en met 3, 4 of 5 generaties terug, met zoveel mogelijk afbeeldingen van honden. Daarnaast worden gezondheidsuitslagen, voor zover bekend, toegevoegd. Leden kunnen in het ledenportaal een ZooEasy lees-account aanvragen. Deze bedraagt 10 euro per jaar.

Wij hechten grote waarde aan de kennis van specialisten en de kennis die wij opdoen vanuit het register. Vanuit daar organiseren wij jaarlijks lezingen om leden en fokkers te informeren over gezondheidszaken.

Verder vinden wij het belangrijk dat fokkers hun ervaring en kennis samen kunnen delen. Dit doen wij minimaal twee keer per jaar tijdens een fokkersoverleg. We streven naar samenwerking tussen fokkers, het bestuur en diverse specialisten om zo de gezondheid in stand te houden en te bevorderen van onze rassen.